Creatief Teambuilden

Groepsgevoel

Teambuilding is het bouwen aan een groep, de onderlinge band versterken en een beter groepsgevoel creëren, met vaak een betere samenwerking als doel. Daartoe zullen de leden van de groep moeten veranderen. Dat gaat het best als ze dit groepsgevoel kunnen ervaren.

Zelfvertrouwen en vertrouwen: er mogen fouten gemaakt worden! Hierdoor zullen de deelnemers zich kwetsbaar kunnen opstellen en hun ego op de tweede plaats zetten, open staan voor ideeën van anderen, ervaringen delen, elkaar aanvullen en samen lachen: falen met plezier.

Bowlen of een vlot bouwen kunnen ook goed werken voor teambuilding, maar de deelnemers kunnen zich “verstoppen”. Bij teambuilding door middel van Creatief Beleven moeten ze zich openstellen.

Verschil met samenwerken?

Teambuilding is basaler, meer gericht op het verkrijgen van een groepsgevoel (met die groep) terwijl bij samenwerken de deelnemers meer als individuen zich bekwamen in samenwerking.